Direct naar de inhoud.

RIE-Arbeidsmiddelen

noodstop nen 3140 arbeidsmiddel richtlijn CE CE-markering II-A verklaring RIE Arbeidsmiddelen

Elke bedrijf dient vanuit de Arbowet (artikel 5) een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben (RI&E). Alle apparaten, gereedschappen en machines die op de werkplek gebruikt worden moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG). In het Arbobesluit staat aangegeven dat Arbeidsmiddelen geen gevaar mogen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Om inzichtelijk te maken of machines geen gevaar opleveren dient er een verdiepende Risico Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd te worden. Dit wordt ook wel RIE-Arbeidsmiddelen of machine RIE genoemd. (zie Arbobesluit, artikel 7.3.).

Inventarisatie Arbeidsmiddelen

Bij de uitvoering van de machine-RI&E (RIE-Arbeidsmiddelen) maken wij gebruik van de risicobeoordeling volgens de norm NEN-EN-ISO 12100:2010. Ook wordt in onze beoordeling de huidige stand der techniek meegenomen.

Bij de inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen waarin de Arbeidsmiddelen zich  bevinden. Deze fasen kunnen zijn:

  • Gebruiksfase: Door middel van onderzoek van beschikbare informatie (gebruikershandleidingen, werkinstructies), interviews, inspecties van de machines en observaties van de medewerkers krijgen wij een indruk van de veiligheid bij gebruik / bediening van de machines.
  • Onderhoudsfase: Door bestudering van beschikbare informatie (onderhoudshandleidingen, onderhoudsplannen en onderhoudslogboeken/-registraties) en gesprekken met onderhoudspersoneel wordt de machineveiligheid in deze fase beoordeeld.

Aan de hand van een risicobeoordeling methodiek worden de risico’s geëvalueerd en geclassificeerd. Van elke risico wordt een risicokaart gemaakt met daarop een foto,  de tekortkoming en een verwijzing naar de norm. Daarnaast wordt er een praktijkgerichte oplossing van het risico gegeven. Op verzoek kan er van elke machine een machine-instructiekaart of Bedieningshandleiding gemaakt worden.

aanvullende RI&E RIE Arbeidsmiddel machine RI&E logo opdrachtgever CE

klik op de afbeelding voor een vergroting

In dit voorbeeld is aangegeven dat een vast opgestelde machine een nulspanningsbeveiliging dient te hebben. Elke vast opgestelde machine dient namelijk een nulspanningsbeveiliging te hebben. Voor onderbouwing zie Arbobesluit artikel 7.14 lid 2

Een voorbeeld van de huidige stand der techniek heeft betrekking op de afscherming van de draaiende delen van een vast opgestelde boormachine of metaaldraaibank.

Via deze beide links komt met op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarin deze afschermingen worden uitgelegd.

boormachine SZW afscherming arbeidsmiddel instructiekaart stand der techniek RIE Arbeidsmiddelen

Ook nieuwe machines, die voorzien zijn van een CE-markering (hiermee wordt aangegeven dat deze machines voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG)), moeten voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen

Neem contact met ons op als u informatie wilt over de aanvullende RI&E ook wel RIE-Arbeidsmiddelen genoemd.

Keuring Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen moeten wettelijk maar 1x per 2 jaar gekeurd te worden (brandslanghaspels 1x jaar). Voor onderbouwing zie: bouwbesluit 2012. Bepaalde keuringsinstanties van mobiele blusmiddelen houden vast aan de verouderde keuringstermijn van 1x jaar. Deze bedrijven vermelden soms ook nog dat dit een verplichting is volgens de Arbowet. Dit is ONJUIST. Er is geen wettelijke verplichting vanuit de Arbowet of Bouwbesluit. Dit zijn interne brancheafspraak (NEN-norm). Hierdoor betaald u teveel voor uw keuringen m.b.t. uw Brandblusmiddelen.

Tip: Vraag aan de keuringsinstanties waar de wettelijke onderbouwing van 1 jaar vermeld staat. Hou er rekening mee dat een Nederlandse Norm GEEN wetgeving is.

Zorg er wel voor dat u blijft voldoen aan de keuringsfrequentie die in uw verzekeringspapieren staan en aan de milieuvergunning.

Keuring NEN 3140

In het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.4 staat dat:  Elektrische installaties zodanig zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd. Hiervoor wordt vaak de norm NEN 1010 en NEN 3140 gebruikt. Er zijn veel keuringsbedrijven die op hun site vermelden dat “alles wat een stekker heeft” een arbeidsmiddel is en jaarlijks NEN 3140 gekeurd moet worden, dit is NIET juist. Aan de hand van tabellen vermeld in de norm NEN 3140 kan men een ander keuringsfrequentie van een arbeidsmiddel vaststellen. Een handboormachine die in een werkplaats gebruikt wordt zal wel jaarlijks gekeurd moeten worden, maar een labtop, koelkast, adapter etc.. kan misschien wel 1x 5 jaar gekeurd kunnen worden. Deze wettelijk goedgekeurde werkwijze kan u veel geld besparen. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten wel voldoen aan de certificatie-eisen.

LET OP: het komt vaak voor dat een machine wel NEN 3140 goedgekeurd is maar dat de machine niet veilig gebruikt kan worden. Er missen dan bijvoorbeeld de afschermingen of beschermruitjes (vast opgestelde slijpmachine)