Direct naar de inhoud.

Toetsing van de RI&E

Nadat de risico’s in uw organisatie zijn geïnventariseerd, geëvalueerd en een plan van aanpak is gemaakt, is het zaak uw RI&E en Plan van Aanpak te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde kerndeskundige getoetst moet worden. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Tijdens dit bezoek zal gekeken worden of alle risico’s vermeld zijn, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert onze deskundige de prioritering van het plan van aanpak. Indien er alleen een schriftelijke toetsing van de RI&E noodzakelijk is wordt alleen beoordeeld of alle onderwerpen ook daadwerkelijk beoordeeld zijn.

Soms is toetsing niet nodig!

Er zijn uitzonderingen op de toetsingsverplichting. Of uw bedrijf toetsingsvrijstelling kan krijgen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat gebruikt is om uw RI&E op te stellen. Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken
  • het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een goedgekeurde branche-RI&E.

In onderstaand schema kunt u zien of u RI&E getoetst moet worden:

toetsing RI&E schema arbo arbowet wetgeving verklaring safety

 klik op de afbeelding voor een vergroting

Alle erkende RI&E-instrumenten staan op de site http://rie.nl. Daar staan ook alle voorwaarden vermeld voor de lichtere toetsing.

Tijdens de toetsing wordt beoordeeld of alle wettelijke verplichte onderdelen ook daadwerkelijk benoemd zijn. In onderstaand overzicht staat aangegeven welke onderwerpen minimaal in de RI&E vermeldt moeten worden.

RIE Word PDF Arbobesluit Arbowet Arbo Onderwerpen Toetsen

 klik op de afbeelding voor een vergroting

 Zoals hierboven al is aangegeven dient een toetsing uitgevoerd te worden door een gecertificeerde kerndeskundige. Dit kan zijn een:

  • gecertificeerde veiligheidskundige ( HVK-er en geen (geregistreerde) MVK-er)
  • gecertifieerde Arbeidshygiënist
  • Arbeids- en Organisatiedeskundige
  • gecertificeerde bedrijfsarts (BIG geregistreerd)

Indien uw RI&E wel getoetst moet worden dan kan “De Jonge Safety” dit voor u doen omdat “De Jonge Safety” een gecertificeerde hogere veiligheidskundige is.

Voor een overzicht van gecertificeerde veiligheidskundige(n) zie hiervoor het register van Hobeon.

Indien de veiligheidskundige niet op deze lijst voorkomt heeft het toetsingsrapport geen enkele toegevoegde waarde. (een gecertificeerde veiligheidskundige is iets anders dan een register veiligheidskundige). Controleer voordat u opdracht geeft voor het uitvoeren van een RI&E of u een erkend toetsingsrapport krijgt.