Direct naar de inhoud.

Bedrijfsnoodplan

verzamelplaats, ontruiming, ehbo, bhv, bedrijfsnoodplan, 112

Elke organisatie moet een bedrijfsnoodplan hebben, dit is een verplichting vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit (3.5c). In het bedrijfsnoodplan staat systematisch aangegeven hoe er gehandeld moet worden als er zich een calamiteit voordoet.

Het ontruimingsplan is een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan en moet voldoen aan de huidige wet en regelgeving. M.b.t. het ontruimingsplan is hiervoor de NTA 8112 opgesteld.

In dit Ontruimingsplan staan o.a. de taken van de goed opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV-ers) vermeld. Hoeveel bedrijfshulpverleners er nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen. Dit hangt af van de aard van het werk en de risico’s. Deze risico’s zijn bepaald in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E ). De eis dat er per 50 medewerkers minimaal één BHV-er aanwezig moet zijn is allang geen wettelijke eis meer. In een RI&E wordt ook gekeken naar het aantal vluchtwegen, of ze duidelijk zijn aangegeven met de juiste pictogrammen, de vluchtwegen vrij te gebruiken zijn en of er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn.

In een Ontruimingsplan moeten de volgende zaken vermeld zijn:

  • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van directie, hoofd BHV, bhv-ers etc.;
  • Een overzicht van mogelijke ongelukken en de wijze van bestrijding van dat soort ongelukken;
  • Een beschrijving van concrete maatregelen om het personeel te waarschuwen en om te helpen bij een ongeluk (bijv. regels m.b.t. “wat te doen bij……”);
  • Hoe er bij een ongeluk wordt samengewerkt met de externe hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, ambulance);

De brandweer maakt gebruik van een interne checklist om te beoordelen of het ontruimingsplan voldoet aan de gestelde eisen.

Deze checklist ziet er als volgt uit: Checklist Ontruimingsplan

Wij kunnen er voor zorgen dat uw ontruimingsplan voldoet aan deze checklist.

Neem hiervoor contact met ons op

Ps:

Laat u niet te snel verleiden tot het plaatsen van nieuwe vluchtwegsignalering. Het is niet verplicht om alle vluchtweg pictogrammen direct te vervangen door nieuwe. Het door elkaar gebruiken van beide is echter niet toegestaan. Voorlopig kunnen daarom de oude uitvoeringen nog gewoon geleverd worden om enkele stuks te kunnen vervangen.

vluchtwegsignalering, EHBO, BHV, 112, bedrijfsnoodplan pictogram