Direct naar de inhoud.

RIE Arbeidsmiddelen

noodstop nen 3140 arbeidsmiddel richtlijn CE CE-markering II-A verklaring RIE Arbeidsmiddelen

Elke bedrijf dient een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie te hebben (RI&E). Dit is een verplichting vanuit de Europese richtlijnen. Alle apparaten, gereedschappen en machines die op de werkplek gebruikt worden moeten voldoen aan de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijn is opgenomen in het Arbobesluit. In het Arbobesluit staat aangegeven dat arbeidsmiddelen geen gevaar mogen opleveren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en moeten daarom ook regelmatig gekeurd worden. Om inzichtelijk te maken of machines geen gevaar oplevert dient er een verdiepende Risico Inventarisatie en Evaluatie plaats te vinden. Dit wordt ook wel RIE-Arbeidsmiddelen of machine RIE genoemd. (zie Arbobesluit, artikel 7.3.).

Inventarisatie Arbeidsmiddelen

Bij de uitvoering van de machine-RI&E maken wij gebruik van de risicobeoordeling volgens de norm: NEN-EN-ISO 12100:2010. Ook wordt de huidige stand der techniek in de beoordeling meegenomen.

Bij de inventarisatie wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen waarin het arbeidsmiddelen zich kan bevinden. Dit zijn:

  • Gebruiksfase: door middel van onderzoek van reeds bestaande informatie (gebruikershandleidingen, werkinstructies), interviews, inspecties van de machines en observaties van de medewerkers krijgen wij een indruk van de veiligheid bij gebruik / bediening van de machines.
  • Onderhoudsfase: door bestudering van bestaande informatie (onderhoudshandleidingen, onderhoudsplannen en onderhoudslogboeken/-registraties) en gesprekken met onderhoudspersoneel wordt de machineveiligheid in deze fase beoordeeld.

Aan de hand van een risicobeoordelingmethodiek worden de geïnventariseerde risico’s geëvalueerd en geclassificeerd. Van elke risico wordt een risicokaart gemaakt met daarop vermeldt de tekortkoming met een verwijzing naar de norm en wordt er een praktijkgerichte oplossing om dit risico’s te elimineren of te reduceren gegeven. Op verzoek kan er dan van elke machine een machine-instructiekaart gemaakt worden.

aanvullende RI&E RIE Arbeidsmiddel machine RI&E logo opdrachtgever CE

klik op de afbeelding voor een vergroting

In bovenstaand voorbeeld is aangegeven dat een vast opgestelde machine een nulspanningsbeveiliging dient te hebben. Een ander voorbeeld van een machinebeveiliging (huidige stand der techniek) is de afscherming van de draaiende delen van een vast opgestelde boormachine of metaaldraaibank.

Via bovenstaande link komt met op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarin deze afscherming wordt uitgelegd.

boormachine SZW afscherming arbeidsmiddel instructiekaart stand der techniek RIE Arbeidsmiddelen

Ook nieuwe machines die voorzien zijn van een CE-markering (hiermee wordt aangegeven dat deze machines voldoen aan de Machinerichtlijn (2006/42/EG)) moeten voldoen aan de richtlijn Arbeidsmiddelen (2009/104/EG).

Neem contact op voor nadere informatie over het uitvoeren van een RIE Arbeidsmiddelen.

Keuring Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen moeten wettelijk ook maar 1x per 2 jaar gekeurd te worden (brandslanghaspels 1x jaar). Voor onderbouwing zie: bouwbesluit 2012. Bepaalde keuringsinstanties van mobiele blusmiddelen houden vast aan de verouderde keuringstermijn van 1x jaar. Dit is echter geen wettelijke verplichting. Vraag aan hun waar deze onderbouwing staat. Indien zij verwijzen naar een NEN norm…..dit is geen wettelijke norm. Hou wel rekening met de aanvullende eisen van uw verzekering.

Keuring NEN 3140

Ook elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen moeten regelmatig gekeurd worden volgens de norm NEN 1010 en NEN 3140. Er zijn veel keuringsbedrijven die op hun site vermelden dat “alles wat een stekker heeft” een arbeidsmiddel is en jaarlijks gekeurd moet worden, dit is NIET juist. Aan de hand van tabellen vermeld in de norm NEN 3140 kan men een keuringsfrequentie van een arbeidsmiddel laten vaststellen, Een handboormachine die in een werkplaats gebruikt wordt zal wel jaarlijks gekeurd moeten worden, maar een labtop, koelkast, adapter etc.. kan misschien wel 1x 5 jaar gekeurd kunnen worden. Deze wettelijk goedgekeurde werkwijze kan u veel geld besparen. VCA-gecertificeerde bedrijven moeten wel voldoen aan de certificatie-eisen.