Direct naar de inhoud.

Taak Risico Analyse

InleidingTRA LMRA RI&E taak risico analyse pictogram

Werkzaamheden brengen risico’s met zich mee. Bij hoog risico werkzaamheden wordt voor het beheersen van deze risico’s vaak een Taak Risico Analyse (TRA) opgesteld. Op deze pagina wordt omschreven wat men hiermee bedoeld.

Risico’s kunnen onder meer beïnvloed worden door:

 • De aard van het werk
 • De werkplek en/of de omgeving van de werkplek die zorgen voor een verhoogd risico
 • De condities waaronder het werk uitgevoerd gaat worden
 • De complexiteit van de werkzaamheden
 • De aanwezigheid van derden op of rond de werkplek. Voordat men gaat beginnen met de werkzaamheden moet men de risico’s goed inschatten en te analyseren. Risico’s moeten worden weggenomen of worden beheerst.
 • Een TRA procedure geeft richtlijnen voor de inschatting van de risico’s en de wijze waarop de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden.

Uitvoering

Voordat men werkzaamheden gaat uitvoeren die niet behoren tot de standaard werkzaamheden moet een risico inschatting gemaakt worden.

Indien er sprake is van Hoog Risico werkzaamheden moet met een TRA uitvoeren.

Een Taak Risico Analyse bestaat uit de volgende stappen:

 • Splits de taak op in logische opeenvolgende basisstappen
 • Identificeer per stap de mogelijke gevaren. Doe dit aan de hand van  gidswoorden (in de bijlage van het TRA formulier)
 • Bepaal bij de geïdentificeerde gevaren hoe groot het risico is
 • Stel vast welke maatregelen genomen kunnen worden
 • Bepaal na het nemen van de maatregelen wat het restrisico is.
 • Documenteer alle gegevens en draag zorg dat de informatie onderdeel wordt van het werkvergunningsproces. (vul TRA formulier in)

Bij beheersmaatregelen dient uitgegaan te worden van de arbeid hygiënische strategie, dat houdt in dat de volgende voorkeurvolgorden opgevolgd dienen te worden:

 • Elimineer het risico: Voer taakstap niet uit, voer taakstap op een andere manier uit
 • Vervang het risico door een lager risico, (steiger toepassen i.p.v. werkzaamheden op een ladder uit te voeren)
 • Tref hardware matige maatregelen om risico te beperken, Aanbrengen van ventilatie, plaatsen van afschermingen.
 • Tref administratieve of procedurele maatregelen, inspectie, training en of werkroulatie
 • Stel PBM ter beschikking

Bepaal aan de hand van het volgende schema of een Taak Risico Analyse (TRA) gewenst is. schema TRA

Een voorbeeld van een TRA is hier te downloaden: TRA voorbeeld

De Jonge Safety kan u adviseren bij het opstellen van een TRA of u ondersteunen bij het invoeren van een TRA of Last Minuut Risico Analyse (LMRA).