Direct naar de inhoud.

Veiligheid en Gezondheid Plan

Veiligheid en Gezondheid Plan V&G ontwerpfase uitvoeringsfase artikel 228 Bouwbesluit

Het opstellen van een Veiligheid en Gezondheid plan volgens Arbobesluit 2.28 verplicht. In de volgende gevallen is een Veiligheid en Gezondheid Plan (V&G plan) verplicht:

 • Werken, die langer duren dan 30 werkdagen, terwijl er op de werkplaats 20 of meer werknemers tegelijkertijd aan het werk zijn OF Werken, die tot stand komen in meer dan 500 mandagen.

Van deze werken dient er een kennisgeving aan de Inspectie SZW opgezonden worden en dient deze kennisgeving zichtbaar op de bouwplaats worden aangebracht.

Om de veiligheid van de werknemers te waarborgen dient er ook een V&G plan opgesteld worden bij:

 • Werken, die als bijzonder gevaarlijk worden beschouwd (ongeacht de grootte), waarbij er sprake is van gevaren die groter zijn dan de gebruikelijke risico’s bij bouwactiviteiten. Dit zijn de volgende werken:
  • Werken die de werknemers aan gevaren van bedelving, vastraken of vallen blootstellen, welke gevaren bijzonder groot zijn door de aard van de werkzaamheden of van de gebruikte procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats
  • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan chemische of biologische stoffen die een bijzonder gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden, of ten aanzien waarvan toezicht op de gezondheid wettelijk verplicht is.
  • Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing is vereist van gecontroleerde of bewaakte zones als omschreven in artikel 20 van Richtlijn 80/836/Euratom.
  • Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
  • Werkzaamheden die de werknemers blootstellen aan verdrinkingsgevaar.
  • Graven van putten, ondergrondse en tunnelwerken.
  • Werkzaamheden met duikuitrusting.
  • Werkzaamheden onder overdruk.
  • Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
  • Werkzaamheden in verband met de montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen

Indien het bouwwerk voldoet aan een van bovenstaande omschrijvingen dan dient de uitvoerende partij een V&G plan op te stellen.

Deze maatregelen zijn te lezen in het volgende bestand:  Regels VenG plan

De Jonge Safety kan een Veiligheid en Gezondheid ontwerpfase of uitvoeringsfase voor u opstellen, of u hiermee begeleiden. Neem gerust contact met ons op of gebruik het contactformulier.

valgevaar V&G plan

Is valgevaar hier doelmatig voorkomen?