Direct naar de inhoud.

Home

De Jonge Safety geeft bedrijven praktische adviezen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan alle artikelen die vermeld staan in de Arbeidsomstandighedenwet.  Dit wordt ook vaak de Arbowet genoemd. Het hoofddoel van de Arbowet is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van werknemers en het voorkomen van ongevallen.

Adviseren kan ook inhouden dat wij enkele wettelijke taken voor u kunnen uitvoeren.

Welke taken kunnen wij voor u uitvoeren:

 • het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • het toetsen van een uitgevoerde RI&E ;
 • het uitvoeren van een aanvullende RI&E arbeidsmiddelen (machine RI&E);
 • het geven van voorlichting (Toolbox);
 • het geven van een VCA basis of VCA VOL cursus (in company);
 • ondersteuning als V&G functionaris  voor VCA* en VCA** gecertificeerde bedrijven;
 • het aanleveren van toolboxen (PowerPoint presentatie, hand-out of maken van een poster);
 • het opstellen van een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan;
 • het verzorgen van ontruimingsplattegronden;
 • ondersteuning bij het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument (EVD en dan met name gasexplosies);
 • ondersteuning bij het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan);
 • het introduceren van een Taak-Risico-Analyse (TRA)
 • het geven van praktische adviezen.

Ook RI&E’s van collega Arbo-adviesbureaus en RI&E’s die door bedrijven zelf zijn uitgevoerd kunnen wij voorzien van een erkend toetsingsrapport. Wij hebben een gecertificeerde HVK-er in dienst.

Op de pagina downloaden worden regelmatig bestanden geplaatst die men gratis kan downloaden en gebruiken.

logo de jonge safety home arbeidsomstandigheden RI&E