Direct naar de inhoud.

Home

De Jonge Safety geeft bedrijven praktische adviezen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet. Dit wordt ook vaak de Arbowet genoemd. In artikel 5 van de Arbowet staat aangegeven dat elke werkgever een actuele Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een daarbij behorend Plan van Aanpak dient te hebben.

Het hoofddoel van de Arbowet is het verbeteren van de arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid) van werknemers en het voorkomen van ongevallen.

Praktische Adviseren kan ook inhouden dat wij enkele wettelijke taken voor u uitvoeren. Hier zijn wij goed in en ondertussen kan u zich bezig houden met de zaken waar u goed in bent.

Ondersteuning

Welke wettelijke taken kunnen wij voor u uitvoeren:

 • Het opstellen van een wettelijk verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • Het toetsen van een uitgevoerde RI&E ;
 • Het opstellen van een VGM-handboek;
 • Het uitvoeren van een aanvullende RI&E Arbeidsmiddelen (voldoen aan de richtlijn Arbeidsmiddelen ook wel de machine RI&E genoemd);
 • Het geven van voorlichting (Toolbox);
 • Het geven van een VCA basis of VCA VOL cursus (in company);
 • Ondersteuning als V&G functionaris  voor VCA* en VCA** gecertificeerde bedrijven;
 • Het aanleveren van toolboxen (PowerPoint presentatie, incl. het maken van een hand-out of poster);
 • Het opstellen van een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan;
 • Het verzorgen van ontruimingsplattegronden;
 • Het opstellen van een Arbobeleidsplan;
 • Het opstellen van een PSA-beleid;
 • Ondersteuning bij het opstellen van een Explosieveiligheidsdocument (EVD en dan met name gasexplosies);
 • Ondersteuning bij het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan);
 • Het introduceren van een Taak-Risico-Analyse (TRA)
 • Het geven van overige praktische adviezen m.b.t. arbeidsomstandigheden.

Ook RI&E’s die door collega Arbo-adviesbureaus zijn opgesteld of RI&E’s die door bedrijven zelf zijn opgesteld kunnen wij (indien noodzakelijk) voorzien van een erkend toetsingsrapport. Een toetsingsrapport is verplicht als:

 • er meer dan 25 werknemers werkzaam zijn of
 • als er geen erkende Branche RI&E is gebruikt (zie www.RIE.nl)

Een toetsingsrapport moet worden opgesteld door een gecertificeerde kerndeskundige. Wij hebben een gecertificeerde HVK-er in dienst.

Op de pagina downloaden worden regelmatig bestanden geplaatst die men gratis kan downloaden en gebruiken.

Indien u vragen heeft stel ze gerust.

logo de jonge safety home arbeidsomstandigheden RI&E