Direct naar de inhoud.

Ondersteuning

advies V&G TRA LMRA Arbo RI&E ondersteuning V&G functionarisArbo, Arbowet, Arbobesluit, Arboregelingen, Machine RI&E, Preventiemedewerker en dan hebben we het nog niet eens gehad over RI&E, BHV,  EVD, VCA, TRA, LMRA, V&G plan ontwerpfase en V&G plan uitvoeringsfase. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zit vol met afkortingen. Niet elke werkgever zal precies weten wat de afkortingen betekenen en al helemaal niet wat er mee bedoeld wordt. Deze zaken hoeft de werkgever ook niet allemaal te weten als hij maar ondersteuning van een deskundige (De Jonge Safety) heeft om gestructureerd te werken aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden. En dat is nu precies het doel van de Arbowet.

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Onder het Pull-down menu Risico Inventarisatie en Evaluatie  staan de volgende submenu’s:

Op deze pagina’s zijn de wettelijke verplichtingen en de uitleg van de wettelijk verplichte Risico-inventarisatie (RI&E) weergegeven. Dit zijn echter nog niet alle wettelijke taken waar een werkgever mogelijk rekening mee moet houden.

Op deze pagina staat een verwijzing naar deze volgende wettelijke taken, deze zijn:

VCA certificatie (VCA* en VCA**)

Een verplicht onderdeel voor VCA gecertificeerde bedrijven (VCA* en VCA**) is de invulling van de veiligheid- en gezondheidsfunctionaris (V&G functionaris). Deze functionaris moet beschikken over een deskundigheid, minimaal op Middelbaar Veiligheidskundige niveau (MVK). Maar waarom zou u niet kiezen voor ondersteuning door een Hogere Veiligheidskundige van De Jonge Safety.

Indien VCA gecertificeerde bedrijven deze deskundigheid niet zelf voorhanden hebben is men aangewezen op externe ondersteuning waar de benodigde deskundigheid wel voorhanden is. Door middel van jaarcontracten kunnen wij u hierin ondersteunen. Om de prijs hoeft u het niet te laten, informeer eens naar de mogelijkheden.

De Jonge Safety kan u ondersteunen bij het uitvoeren van al deze taken.